Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

klyukva
  • person: "you're obsessed with your mental illness"
  • me: i know right? its like it impacts every part of my life.
  • person: "it's all in your head"
  • me: i know right? it's almost like it's a MENTAL illness.
  • person: "why do you let it affect you and stop you from being able to do things?"
  • me: i know right? it's almost like it's an ACTUAL ILLNESS
Reposted fromiblameyou iblameyou

October 15 2017

klyukva
klyukva
5298 fa9f
Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

October 14 2017

klyukva
Reposted fromtoft toft viaIguuana Iguuana
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaiblameyou iblameyou

May 29 2017

klyukva
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viarulletka rulletka

May 04 2017

klyukva
1150 343b
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viablackdrama blackdrama

April 06 2017

1428 b054
Reposted fromfanny-ann fanny-ann
klyukva
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackdrama blackdrama
klyukva
będę pamiętał te pocałunki
nasze usta surowe w miłości
i to jak dałaś mi 
wszystko co miałaś 
i jak ja 
ofiarowałem ci to co ze mnie 
zostało.
— Bukowski
Reposted frompaniwer paniwer viablackdrama blackdrama
klyukva
0753 ddd1
Reposted fromdozylnie dozylnie viablackdrama blackdrama

April 03 2017

klyukva
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viablackdrama blackdrama

March 29 2017

2806 be36 1000
Reposted fromerial erial viablackdrama blackdrama
klyukva
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viablackdrama blackdrama

March 23 2017

klyukva
Zniewoliliśmy resztę zwierzęcego stworzenia oraz potraktowaliśmy naszych dalekich kuzynów w futrach i piórach tak okrutnie, że poza wszelką wątpliwość, gdyby mieli oni stworzyć religię, szatanem byłby dla nich człowiek." 
— William Ralph Inge
Reposted fromaletodelio aletodelio
klyukva
3687 a58e

March 21 2017

klyukva
7283 91ed
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaIguuana Iguuana

March 20 2017

4539 8d57

huariqueje:

Cat   -   Ikenaga Yasunari , 2004

Japanese, b.1965-

Sumi ink, mineral pigments and hide glue on linen canvas, 24 x 19 cm.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

March 02 2017

klyukva
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viarulletka rulletka

February 27 2017

klyukva
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl