Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

2806 be36 1000
Reposted fromerial erial viablackdrama blackdrama
klyukva
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viablackdrama blackdrama

March 23 2017

klyukva
Zniewoliliśmy resztę zwierzęcego stworzenia oraz potraktowaliśmy naszych dalekich kuzynów w futrach i piórach tak okrutnie, że poza wszelką wątpliwość, gdyby mieli oni stworzyć religię, szatanem byłby dla nich człowiek." 
— William Ralph Inge
Reposted fromaletodelio aletodelio
klyukva
3687 a58e

March 21 2017

klyukva
7283 91ed
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaIguuana Iguuana

March 20 2017

4539 8d57

huariqueje:

Cat   -   Ikenaga Yasunari , 2004

Japanese, b.1965-

Sumi ink, mineral pigments and hide glue on linen canvas, 24 x 19 cm.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

March 02 2017

klyukva
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viarulletka rulletka

February 27 2017

klyukva
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
klyukva
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
klyukva
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
klyukva

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaIguuana Iguuana

February 22 2017

klyukva
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

July 07 2015

klyukva
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove viablackdrama blackdrama

July 03 2015

klyukva
9758 8216
Reposted fromrol rol
klyukva
0630 d17f
Reposted fromMacManus MacManus viablackdrama blackdrama

June 26 2015

klyukva
Reposted frommeem meem
klyukva
8981 7b75
Reposted fromrol rol

June 22 2015

klyukva
7169 d697
Reposted fromglasswicc glasswicc
klyukva
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
klyukva
6671 0bc6
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl